Корелација и инвестиции во девизен курс

Инвестициите во корелација и средства во девизен курс мора да бидат добро разбрани пред да се инвестира. Терминот „корелација“ се користи за да се опише односот помеѓу две инвестиции во средства на Forex. Корелацијата ќе дефинира како инвестициите се поврзани едни со други. Корелацијата се мери со пресметување на коефициентот на корелација. Коефициентот на корелација секогаш ќе биде ‐1.0 до +1.0. Ако коефициентот на корелација е негативен број, односот помеѓу двете инвестиции е негативен; т.е., ако едната инвестиција се движи нагоре, другата инвестиција се движи надолу. Позитивен коефициент на корелација е позитивна бројка што инвестициите ќе се движат во иста насока. Ако коефициентот на корелација е нула, тоа би значело дека двете инвестиции не се во корелација и инвеститорот може да очекува тие да не се движат заедно со текот на времето. Идеално, а портфолиото на инвеститори треба да има што е можно поголем коефициент на корелација. Инвестициските фондови во девизен курс генерално ќе имаат коефициент на корелација многу близу до нула, во споредба со другите инвестиции.

ДОБИЈТЕ ПОВЕЕ ИНФОРМАЦИИ

Пополнете ја Онлајн форма.

Зборувајте го вашиот ум