FOREX SREDSTVA: ZDAJ JE ČAS ZA VLAGANJE.

Zdaj je najboljši čas za naložbe v Forex sklade. Ker so trgi zelo visoki korelacija, oblikovanje diverzificiranega naložbenega portfelja še nikoli ni bilo bolj kritično ali zahtevno. Naložbe v dobro upravljani Forex sklad ali upravljan valutni račun bi lahko izravnale neugodne premike na svetovnih trgih delnic in obveznic. Prav tako lahko upravljani Forex izdelki zagotavljajo pomembne donose, kadar so drugi trgi nizki volatilnosti obdobja. Volatilnost sicer lahko prinese tveganje, lahko pa tudi odkrije pomembne koristi.

ZAKAJ FOREX SREDSTVA? ŽE VEČ KAKO TRGOVATI S SEBO

Forex sredstva upravljajo platformo za trgovanje z računi.

Forex sredstva upravljajo platformo za trgovanje z računi.

Tako kot dobro razpršen portfelj je sestavljen iz različnih deležev, strategij, razredov sredstev in različnih vrst naložb in instrumentov, tako da mora biti tudi portfelj tujih valut.

Trgovci s pomembnimi portfelji Forex sredstev imajo lahko poleg tega, da trgujejo sami in izvajajo avtomatizirane trgovalne robote ali signale, številne račune z raznoliko strukturo, kot je navedeno zgoraj.

Izraz Upravljeni računi Forex na splošno pomeni, da vlagatelj dovoli upravitelju denarja, da trguje z vlagateljevim računom Forex, ki je v vlagateljevem imenu in po možnosti pri reguliranem posredništvu. Pooblastilo za trgovanje se izda na podlagi omejenega pooblastila (POA), ki upravljavcu sklada dovoljuje trgovanje (ne dvigov ali vlog), dokler takšno pooblastilo ni preklicano ali vlagatelj dvigne sredstva.

Na splošno vlagatelji iščejo doslednost v uspešnosti, prožnost opisanega in doseženega ter ugled in ozadje opisanega upravitelja sklada. Tudi dolgoletni dosežki, ki že vrsto let zagotavljajo dosledne donose, niso zagotovilo za dosledne in donosne prihodnje rezultate. Pregled zgodovine uspešnosti bi moral biti del celotnega vlagatelja skrbna preiskava.

LAŽJE SKLADNO ODLOČANJE

Obstaja veliko drugih dejavnikov ločevanja, tako količinskih kot kvalitativnih, ki bodo vlagatelju pomembni, da razišče, kdo morda odpira račun, ki ga upravlja Forex, ali vlaga v hedge sklad, ki trguje z valutami.

Vlagatelj se lahko diverzificira tako, da ustvari večji portfelj Forex ali razvije portfelj z več sredstvi, kjer bo Forex sklad služil kot sestavni del vlagateljeve devizne izpostavljenosti. Upravljani Forex ne sme biti medij za celotna denarna sredstva vlagatelja. To bi moralo veljati ne glede na zneske v dolarjih ali koliko ima sklad v upravljanih sredstvih (AUM). Namesto tega bi moral predstavljati odstotek deležev, ki jih vlagatelj dodeli za diverzifikacijo, ob upoštevanju potenciala dobička / tveganja.

ODPIRANJE RAČUNA IN FINANCIRANJE RAČUNA ZA FOREX SREDSTVA. KAJ JE NASLEDNJE? KAJ LAHKO PRIČAKUJEM OD VLAGANJA?

Večina spletnih posrednikov Forex, ki temeljijo na tehnologiji, delujejo v reguliranih jurisdikcijah, zagotavljajo platforme in zaledne storitve za profesionalne upravitelje deviznih skladov in njihove stranke. Vendar pa vsa denarna sredstva niso na voljo pri vseh borznoposredniških družbah. Tu je hipotetičen primer: ABC Forex Fund lahko svoje posle sklepa samo prek Big Forex Broker, ne pa tudi preko Best Forex Broker; posledično mora stranka, ki želi odpreti račun pri ABC Forex Fund, odpreti račun pri Big Forex Brokerju za dostop do upravitelja sklada.

Ko je Forex posrednik izbran, se račun odpre in financira. Nato, dokumenti o razkritju bo pregledal in podpisal vlagatelj. Vlagatelj bo moral podpisati omejeno pooblastilo (LPOA), da bo upravitelju trgovanja s Forex omogočil trgovanje z računom. Vlagatelj bi moral zdaj imeti dostop do izkazov poslovnega izida v realnem času in vseh poročil ob koncu dneva.

investicijsko obdobje za sklad lahko vključuje dnevne, tedenske, mesečne ali letne cilje. Skladno s tem je treba redno pregledovati uspešnost sklada, da se ugotovi, v kolikšni meri je uspešnost skladna z začetnimi pričakovanji sklada. To je kritičen mehanizem povratnih informacij, s katerim vlagatelji lahko povedo, kako je naložba v koraku s prvotnimi pričakovanji.  

.