ForexFunds.com е заинтересиран да пишува за евиденцијата на воспоставените и претстојните советници за тргување со Forex. Советниците за тргување со девизен курс, кои сакаат да им бидат прикажани нивните евиденции на нашите читатели, треба да контактираат со ForexFunds.com со користење на формуларот даден подолу.

Пополнете ја Онлајн форма.