Временската рамка на инвестициите во девизен курс

Инвестирањето во девизен курс е шпекулативно и има тенденција да биде циклично. Дополнително, дури и најуспешните професионални трговци доживуваат периоди на рамно враќање или дури повлекување. Следствено, тие периоди на тргување ќе претрпат загуби. Мудриот инвеститор ќе остане постојан во својот / нејзиниот план за инвестиции и нема да ја затвори сметката предвреме за да дозволи сметката да се поврати од привремени загуби во капиталот. Не би било мудра стратегија за инвестиции да отворите сметка што немате намера да ја одржувате најмалку шест до никој месец.

ДОБИЈТЕ ПОВЕЕ ИНФОРМАЦИИ

Пополнете ја Онлајн форма.

Зборувајте го вашиот ум