Korrelation og Forex investeringer

Korrelations- og Forex-fonde-investeringer skal forstås godt, inden der foretages en investering. Udtrykket "sammenhæng" bruges til at beskrive forholdet mellem to investeringer i Forex-fonde. Korrelation vil definere, hvordan investeringer er relateret til hinanden. Korrelation måles ved at beregne korrelationskoefficienten. Korrelationskoefficienten vil altid være a ‐1.0 til +1.0. Hvis korrelationskoefficienten er et negativt tal, er forholdet mellem de to investeringer negativt. dvs. hvis en investering bevæger sig op, bevæger den anden investering sig ned. En positiv korrelationskoefficient er et positivt tal, som investeringerne bevæger sig i samme retning. Hvis korrelationskoefficienten er nul, ville det betyde, at de to investeringer ikke er korreleret, og en investor kan forvente, at de ikke bevæger sig sammen over tid. Ideelt set bør investorers portefølje have en korrelationskoefficient på tæt på nul som muligt. Forex investeringsfonde vil generelt have en korrelationskoefficient meget tæt på nul sammenlignet med andre investeringer.

FÅ MERE INFORMATION

Udfyld min online formular.

Sig din mening