Korelační a devizové investice

Investice do korelačních a devizových fondů musí být před investováním dobře pochopeny. Termín „korelace“ se používá k popisu vztahu mezi dvěma investicemi na devizových fondech. Korelace definuje, jak jsou investice vzájemně propojeny. Korelace se měří výpočtem korelačního koeficientu. Korelační koeficient bude vždy –1.0 až +1.0. Pokud je korelační koeficient záporné číslo, je vztah mezi dvěma investicemi záporný; tj. pokud se jedna investice posune nahoru, druhá se posune dolů. Kladný korelační koeficient je kladné číslo, kterým se investice budou pohybovat stejným směrem. Pokud je korelační koeficient nulový, znamenalo by to, že tyto dvě investice nejsou korelovány a investor může očekávat, že se nebudou časem pohybovat společně. V ideálním případě by portfolio investorů mělo mít korelační koeficient blízký nule, jak je to možné. Forex investiční fondy budou mít obecně korelační koeficient velmi blízký nule ve srovnání s jinými investicemi.

ZÍSKEJTE VÍCE INFORMACÍ

Vyplňte my on-line formulář.

Speak Your Mind