Prohlášení

UPOZORNĚNÍ: FOREXFUNDS.COM NEODPOVÍDÁ NEBO DOPORUČUJE FOREX OBCHODNÍM PORADCŮM NEBO BROKERS, OBČANŮM SPOJENÝCH STÁTŮ NEBO ZAHRANIČNÍM NÁRODNÍM ŽÍTEM V USA. 

BUĎTE VĚDOMÍ, ŽE FOREXOVÉ OBCHODOVÁNÍ ZNAMENÁ VELKÉ RIZIKO ZTRÁTY A NENÍ VHODNÉ PRO VŠECHNY INVESTORY. NEEXISTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY ZISKU ŽÁDNÝ ZÁLEŽITOST, KTERÝ SPRÁVÁ VAŠE PENÍZE. INVESTOR MUSÍ PŘEČÍST A PŘEČÍST A ČÍST AKTUÁLNÍ DOKUMENT O ZVEŘEJNĚNÍ. POSLEDNÍ VÝKON NENÍ POTŘEBNÉ PŘEDPISEM BUDOUCÍCH VÝSLEDKŮ.

TENTO WEB A INFORMACE OBSAŽENÉ ZDE NENÍ A NEMUSÍ BÝT VYTVOŘENO JAKO NABÍDKA K PRODEJI CENNÝCH PAPÍRŮ. VÝSLEDKY UVEDENÉ V PŘIKLÁDANÉ PREZENTACI JSOU HYPOTETICKÉ a NELZE SE NA NIC VZDĚLÁVAT, ABY JSOU VYDÁVÁNY BUDOUCÍ PROJEKTY. URČITÁ PROHLÁŠENÍ ZAHRNUTÁ NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE, VČETNĚ BEZ OMEZENÍ, VÝKAZŮ O INVESTIČNÍCH CÍLECH, STRATEGIÍCH A VÝKAZECH SPRÁVCE, OČEKÁVÁNÍ NEBO NÁZORY JSOU VÍCE ZOBRAZENÍ VÝZNAMU ČÁSTI 27 ZÁKON “) A ODDÍL 1933E ZÁKONU O VÝMĚNĚ CENNÝCH PAPÍRŮ Z ROKU 21 (dále jen„ ZÁKON O VÝMĚNĚ “) A PODLÉHAJÍ RIZIKÁM A NEJISTOTÁM. FAKTORY O TOMTO DISKUSI A PO CELÉ TÉTO PREZENTACI MOHOU ZPŮSOBIT, ŽE SKUTEČNÉ VÝSLEDKY A VÝVOJ SE MATERIÁLNĚ ODLIŠUJÍ OD TĚCH, KTERÉ JSOU VYJÁDŘENY NEBO IMPLIKOVÁNY TYTO PŘEDCHOZÍ VÝHLEDY. INFORMACE V TÉTO PREZENTACI NEMŮŽE BÝT PODLE ZÁRUKY VYTVÁŘENY.

TENTO WEB OBSAHUJE NĚKTERÉ CHRÁNĚNÉ A DŮVĚRNÉ INFORMACE O STRATEGII INVESTIC. POKUD VEREJÍ, ŽE INFORMACE OBSAŽENÉ ZDE JSOU PŘESNÉ, NEBUDE VÝZNAM BÝT VŠEOBECNĚ. SPRÁVCE NEBO AUTOR VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ ŽÁDNOU A VEŠKEROU ODPOVĚDNOST A NEDĚLÁ ŽÁDNÁ ZASTUPOVÁNÍ NEBO ZÁRUKY VYJÁDŘENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, POKUD PŘESNOST NEBO ÚPLNOST TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY, INFORMACE OBSAŽENÉ ZDE NEBO JAKÉKOLI JINÉ PÍSEMNÉ NEBO OBSAHUJÍCÍ KURZ JEHO HODNOCENÍ A / NEBO INVESTICE. VŠECHNY VRÁCENÍ JSOU HYPOTETICKÉ A JSOU POUZE PRO ÚČELY VZDĚLÁVÁNÍ A NÁVODU. MYSLÍTE SI, ŽE PORADCI PROGRAMU MAJÍ MNOHO LET KOMBINOVANÝCH ZKUŠENOSTÍ, JEJICH JEDNOTLIVCI NEBOLI KOMBINOVÁNI A PRŮMĚRNĚ PRO ÚČELY TOHOTO DOKUMENTU. NEJLEPŠÍ ÚSILÍ JSOU UDĚLÁNY K ZASTAVENÍ NÁVRATŮ, KTERÝCH BY SE DOSAŽILO NA ZÁKLADĚ PODMÍNEK TRHU A STYLŮ A STRATEGIÍ PORADCŮ.

POTENCIÁLNÍ INVESTÉŘI MUSÍ SPOKLÁDAT SVÉ VLASTNÍ VYŠETŘENÍ OSOB NEBO SUBJEKTU, KTERÉ VYTVÁŘÍ CENNÉ PAPÍRY A PODMÍNKY NABÍDKY, VČETNĚ ZAINTERESOVANÝCH RIZIK. INVESTICE popsaná ZDE NEBYLA DOPORUČENA ŽÁDNOU FEDERÁLNÍ ČI STÁTNÍ CENNOU KOMISÍ NEBO REGULAČNÍ

ÚŘAD. DALŠÍ, ZÚČASTNĚNÉ ORGÁNY TENTO DOKUMENT NEZKONTROLOVALY A TAKŽE NEPOTVRDILY PŘESNOST NEBO STANOVILY VHODNOST TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY. JAKÉKOLI ZASTUPOVÁNÍ PROTI ROZPOČTU JE TRESTNÝ TRESTNÝ ČIN.

VLASTNÍK TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY MŮŽE ZÍSKAT NÁHRADU DOPORUČENÍ VYDANÝCH V RÁMCI PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY. TATO NÁHRADA MŮŽE BÝT VE FORMĚ PENÍZE, SLUŽEB NEBO DOPLŇKOVÝCH PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB, KTERÉ MOHOU EXISTOVAT BEZ JAKÉKOLI AKCE OD NÁVŠTĚVNÍKA WEBOVÉ STRÁNKY. MĚLI BY STE SI NAKUPOVAT PRODUKT NEBO SLUŽBU, KTEROU DOPORUČIL TENTO WEB, JE POROZUMĚNO, ŽE NĚKTERÁ FORMA NÁHRADY MŮŽE BÝT VYDĚLENA VLASTNÍKOVI WEBU. PŘÍKLAD, POKUD KLIKNETE NA DOSTUPNÝ ODKAZ NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE A POTOM VYKUPÍTE DOPORUČENÝ PRODUKT NEBO SLUŽBY, MŮŽE VLASTNÍK WEBOVÉ STRÁNKY ZÍSKAT ODMĚNU.

UPOZORNĚNÍ: FOREXFUNDS.COM NEPOSLUJE INFORMACE LIDÍM, KTEŘÍ BYDLÍ VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH, NEJSOU ZPŮSOBILÍ PŘIJÍMAT SLUŽBY.