Ramy czasowe inwestycji funduszy Forex

Inwestowanie na rynku Forex ma charakter spekulacyjny i ma zwykle charakter cykliczny. Ponadto nawet najbardziej odnoszący sukcesy profesjonalni handlowcy doświadczają okresów płaskich zwrotów lub nawet wypłat. W konsekwencji te okresy handlowe przyniosą straty. Mądry inwestor pozostanie niezachwiany w swoim planie inwestycyjnym i nie zamknie konta przedwcześnie, aby pozwolić mu odzyskać równowagę po przejściowych stratach w kapitale własnym. Nie byłoby rozsądną strategią inwestycyjną otwieranie konta, którego nie zamierzasz utrzymywać przez co najmniej sześć miesięcy lub zero miesięcy.

UZYSKAJ WIĘCEJ INFORMACJI

Wypełnij moje formularz online.

Speak Your Mind