Odpowiedzialność

UWAGA: FOREXFUNDS.COM NIE ODPOWIADA ANI NIE ZALECA DORADCOM HANDLOWYM NA FOREX ANI BROKEROM OBYWATELOM STANÓW ZJEDNOCZONYCH LUB OBYWATELOM ZAGRANICZNYM MIESZKAJĄCYM W USA. 

NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE HANDEL NA FOREX OBEJMUJE ZNACZNE RYZYKO STRAT I NIE JEST ODPOWIEDNI DLA WSZYSTKICH INWESTORÓW. NIE MA GWARANCJI ZYSKU BEZ ZARZĄDZANIA TWOIMI PIENIĄDZAMI. INWESTOR MUSI PRZECZYTAĆ I ZROZUMIEĆ AKTUALNY DOKUMENT UJAWNIENIA PRZED INWESTYCJĄ. WCZEŚNIEJSZE WYNIKI NIE KONIECZNIE WSKAZUJĄ NA PRZYSZŁE WYNIKI.

NINIEJSZA STRONA INTERNETOWA I ZAWARTE W NINIEJSZE INFORMACJE NIE SĄ I NIE MOGĄ BYĆ KONSTRUKCJA JAKO OFERTA SPRZEDAŻY ZABEZPIECZEŃ. WYNIKI OPUBLIKOWANE W ZAMKNIĘTEJ PREZENTACJI SĄ HIPOTETYCZNE I NIE MOGĄ BYĆ POWIĄZANE DO PRZYSZŁOŚCI PROJEKCJI. NIEKTÓRE OŚWIADCZENIA ZAWARTE NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ, W TYM BEZ OGRANICZEŃ, OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE CELÓW INWESTYCYJNYCH, STRATEGII ORAZ OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH OCZEKIWANIA LUB OPINII ZARZĄDZAJĄCYCH W DZIEDZINIE DZIAŁAŃ 27 USTAWA ”) ORAZ SEKCJA 1933E USTAWY O WYMIANIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Z 21 R. („ USTAWA O WYMIANIE ”) I PODLEGAJĄ RYZYKOM I NIEPEWNOŚCIOM. CZYNNIKI PRZEDSTAWIONE W TUTAJ I POPRZEZ NINIEJSZĄ PREZENTACJĘ MOGĄ SPOWODOWAĆ RZECZYWISTE WYNIKI I ROZWÓJ RÓŻNE OD WYRAŻONYCH LUB DOROZUMIANYCH W TAKICH STANOWISKACH PRZYSZŁOŚCIOWYCH. W ZWIĄZKU Z TYM INFORMACJI W TEJ PREZENTACJI NIE MOGĄ BYĆ UTWORZONE JAKO GWARANTOWANE.

NINIEJSZA STRONA ZAWIERA NIEKTÓRE POUFNE I POUFNE INFORMACJE DOTYCZĄCE STRATEGII INWESTYCYJNYCH. JEŚLI UZNAJE SIĘ, ŻE INFORMACJE ZAWARTE W TUTAJ SĄ DOKŁADNE, NIE MOGĄ BYĆ WSZECHSTRONNE. MENEDŻER LUB AUTOR WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI I NIE SKŁADA ŻADNYCH WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ, INFORMACJI ZAWARTYCH TUTAJ ANI ŻADNYCH INNYCH WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH INFORMACJI PISEMNYCH LUB USTNYCH PRZEBIEG JEGO OCENY I / LUB INWESTYCJI. WSZYSTKIE ZWROTY SĄ HIPOTETYCZNE I SĄ WYŁĄCZNIE W CELACH EDUKACYJNYCH I DORADCZE. MYŚL, ŻE DORADCY PROGRAMU MAJĄ WIELE LAT ŁĄCZNEGO DOŚWIADCZENIA, ICH INDYWIDUALNE DOŚWIADCZENIA NIE ZOSTAŁY POŁĄCZONE I UŚREDNIONE DLA CELÓW NINIEJSZEGO DOKUMENTU. PODEJMOWANO NAJLEPSZE WYSIŁKI, ABY REPREZENTOWAĆ ZWROTY, KTÓRE BYŁY OSIĄGNIĘTE W OPARCIU O WARUNKI RYNKOWE ORAZ STYL I STRATEGIE DORADCY.

POTENCJALNI INWESTORZY MUSZĄ POLEGAĆ NA WŁASNE BADANIE OSOBY LUB PODMIOTU TWORZĄCEGO PAPIERY PAPIEROWE ORAZ WARUNKI OFERTY, W TYM ZWIĄZANE Z CERTYFIKATAMI I RYZYKO. OPISANA INWESTYCJA NIE BYŁA ZALECANA ŻADNEJ FEDERALNEJ ANI PAŃSTWOWEJ KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ANI REGULAMINU

AUTORYTET. PONADTO POWYŻSZE ORGANY NIE PRZEGLĄDAŁY TEGO DOKUMENTU I TAKIEGO NIE POTWIERDZIŁY DOKŁADNOŚCI ANI NIE OKREŚLIŁY ODPOWIEDNIOŚCI TEJ STRONY INTERNETOWEJ. WSZELKIE OŚWIADCZENIE PRZECIWNIKA JEST PRZESTĘPSTWEM.

WŁAŚCICIEL NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ MOŻE OTRZYMAĆ ODSZKODOWANIE ZA ZALECENIA DOTYCZĄCE PRODUKTÓW LUB USŁUG W TEJ STRONIE INTERNETOWEJ. NINIEJSZA ODSZKODOWANIE MOŻE BYĆ W FORMIE PIENIĘDZY, USŁUG LUB UZUPEŁNIAJĄCYCH PRODUKTÓW LUB USŁUG I MOŻE BYĆ BEZ ŻADNYCH DZIAŁAŃ ODWIEDZAJĄCYCH STRONĘ INTERNETOWĄ. W PRZYPADKU ZAKUPU PRODUKTU LUB USŁUGI, KTÓRE ZALECAŁA NINIEJSZA STRONA INTERNETOWA, ZROZUMIE, ŻE JAKIEŚ FORMY ODSZKODOWANIA MOGĄ BYĆ PRZEKAZANE WŁAŚCICIELOWI STRONY INTERNETOWEJ. NA PRZYKŁAD, JEŚLI KLIKNIJASZ LINK STOWARZYSZONY NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ, A NASTĘPNIE ZAKUPUJE ZALECANY PRODUKT LUB USŁUGI, WŁAŚCICIEL STRONY INTERNETOWEJ MOŻE OTRZYMAĆ ODSZKODOWANIE.

UWAGA: FOREXFUNDS.COM NIE WYSYŁA INFORMACJI OSOBOM MIESZKAJĄCYM W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI ANI NIE KWALIFIKUJĄ SIĘ DO OTRZYMANIA USŁUG.