چارچوب زمانی سرمایه گذاری در صندوق های فارکس

سرمایه گذاری در فارکس یک حدس و گمان است و تمایل به دورانی دارد. علاوه بر این ، حتی موفق ترین معامله گران حرفه ای نیز دوره هایی با بازده مساوی یا حتی تخفیف را تجربه می کنند. در نتیجه ، آن دوره های معاملاتی ضرر خواهند داشت. سرمایه گذار خردمند در برنامه سرمایه گذاری خود ثابت قدم خواهد ماند و حساب را زودتر نمی بندد تا حساب بتواند از خسارات موقتی حقوق صاحبان سهام خود خارج شود. یک استراتژی سرمایه گذاری عاقلانه نخواهد بود که حسابی را باز کنید که قصد ندارید آن را حداقل برای شش ماه نگه دارید.

اطلاعات بیشتری دریافت کنید

پر کردن من فرم آنلاین.

بیان نظر خود