isikhanyeli

NCEDA QAPHELA: I-FOREXFUNDS.COM AYISEBENZISANI, OKANYE INGCOMISE, IINGCEBISO NGABASEBENZI BABASEBENZI BOKUHLAWULWA KWABASEBENZISI BAMAZWE ASEUNITED STATES OKANYE AMAZWE AMANYE AMAZWE AHLALA E-USA. 

QAPHELISWA UKUBA UKHUSELEKO LWE-FOREX LUBandakanya UMNGCIPHEKO WOKULAHLEKA KAKHULU KANYE AKUFANELEKILE BONKE ABatyali-mali. AKUKHO ZIQINISEKISO ZENZUZO NOKUBA ULAWULA IMALI YAKHO. UMtyalomali KUFUNEKA AFUNDE AQONDE IXWEBHU LOKUXELA LOKUQALA NGAPHAMBI KOKWENZA INGXELO. UMSEBENZI WANGAPHAMBILI AKUYONA INDLELA YOKUBONISA IZIPHUMO ZEKAMVA.

LE WEBHSayithi KUNYE NOLWAZI Oluqulethwe apha AKUFANELE KANYE AKUFANELE YENZIWE NJENGOMNIKELO WOKUTHENGISA IINKONZO. IZIPHUMO EZIBHALWE KWINTSHAYELELO EBANDAKANYISIWEYO ZIYANYANISEKA KANYE AZINAKUQINISEKISWA KWIINKQUBO ZOKWENZA IKAMVA. INGXELO ETHILE EBANDAKANYWEYO KWIWEBHSAYITHI, NGOKUQUKA, NGAPHANDLE KWOMDA, INGXELO NGOKUMALUNGA NEENJONGO ZOTYALO-MALI, AMAQHINGA KUNYE NEENGXELO NGOKUPHATHA KWE-MANAGER, UKULINDELEKA OKANYE IIMBONO ZI-STATEMENT ZOKUJONGA PHAMBILI KWEZO ZIQINGQI ZOKUXHUMANA IINTETHA ZOKUXHUMANA. UMTHETHO ”) NECANDELO 27E LOKHUSELEKO UMTHETHO WOKUTSHINTSHA UMTHETHO KA-1933 (“ UMTHETHO WOKUTSHINTSHA ”) KUNYE NOKUBA BANGEKHO EMNGCIPHEKWENI NANGOKUQINISEKILEYO. IINKCUKACHA EZIXOXWA NGALAPHA KWAKULE NKQUBO YONKE UKWENZIWA KWENKQUBO ZINOKUBANGELA IZIPHUMO ZOKUSEBENZA NOPHUHLISO NGOKWENZEKA NGOKUHLUKILEYO KWEZO ZIBONELELWE OKANYE EZITHUNYELWE NGEENKCAZO EZIJONGE PHAMBILI. NGOKUTSHINTSHILEYO, IINKCUKACHA EZIKULE NKCAZO MAZINGAQINISEKISIWE.

LE WEBSITE ITHETHA IINKCUKACHA EZITHILE NEZOKUGCINWA NGOKUMALUNGA NEZICWANGCISO ZOTYALO-MALI. NANGONA ulwazi oluqulethwe apha lukholelwa ekubeni luchanekile, ALUVUMELEKI UKUBA LUPHELELE. UMPHATHI, OKANYE UMBHALI, NGOKUVELA NGOKUPHELELEYO KUNYE NAKO KONKE UXanduva kwaye AKANIKI BONISELO OKANYE IZIQINISEKISO, ZIXELWE OKANYE ZIMISELWE, NJENGOKO KUCHANEKA OKANYE KUZALISEKA KWELI WEBHUTHA, IINKCUKACHA ZAKUZO ZIQHUTYELWE LAPHA OKANYE IREYITRIKI UKUQINISEKISWA KOVAVANYO LWAKHO KUNYE / OKANYE UTYALO-MALI. KONKE UKUBUYISELWA YIMPUMELELO KUNYE NEENJONGO ZEMFUNDO NESIKHOKELO KUPHELA. NAKUBA ABACEBISI BENKQUBO BENEMINYAKA EMININZI YAMAXESHA OKUDIBANA ABO BABE BANGANGADIBANISWA BAYE BANGATANISELWA IINJONGO ZOLU XWEBHU. KUYE KWENZIWA IMIGAQO EMIHLE YOKUMELA IMBUYEKEZO EBAYA KUFUMANEKA NGOKUSEKELWE KWIMIQATHANGO YOKUTHENGA KUNYE NEZITAYELA ZABACEBISI.

ABatyalomali ABASENOKUBA NAKO KUFUNEKA BATHEMBEKE KUVIWO LWABO NGOMNTU OKANYE IZIBONELELO ZOKWENZIWA KWEZOKHUSELEKO KUNYE NEMIGAQO YOMNIKELO, KUBANDAKANYA IIMPAWU NEENGOZI EZIbandakanya. Utyalomali oluchazwe apha aluzange lucetyiswe yilo naliphi na ikomishoni okanye ikomishoni yokhuseleko

IGUNYA. NGOKUQHELEKILEYO, AMAGUNYA ASEBENZAYO AKAWAPHONONONI AMAXWEBHU KUNYE NANGOKUQINISEKISA UKUFANELEKA OKANYE UKUGQIBELA UKUFANELEKA KWELI WEBHU. NAKUPHI UKUMELANA NOKUCHASANA NESIPHOSO SOLWAPHULO-MTHETHO.

UMNINI WELI WEBHSayithi ANGAYIFUMANA IMBUYEKEZO YOKWENZA IINGCEBISO EZENZIWE NGOKUBHEKISELELE KWIIMVELISO OKANYE IINKONZO ZE-WEBSITE. LO MBULELO UNGABAKHO KWIMALI YENKONZO, IINKONZO, OKANYE IIMVELISO EZIQHELEKILEYO OKANYE IINKONZO ZINOKUBA NGAPHANDLE KWENKQUBO YOKUVELA KWI-WEBSITE. NGABA KUFUNEKA UTHENGE IMVELISO OKANYE INKONZO EYAKHUTHAZELWA YIWEBHSAYITHI, KUNGOKUQONDA UKUBA OLUNYE IFOMU YOKUFUMANEKA KWIMBUZO LUNGENZELWA KUMNINI WEBHAYIBHILE. NGOMZEKELO, UKUBA COFA KWI-LINK YOKUXHUMANA KWELI WEBHSayithi WENZE UKUTHENGA IMVELISO OKANYE IINKONZO EZICETYISWAYO, UMNINI WEWEBHSAYITHI UNOKUFUMANA IMBUYEKEZO.

NCEDA QAPHELA: I-FOREXFUNDS.COM AYIThumeli INGCACISO KUBANTU ABAHLALA KWI-UNITED STATES AMERICA NOR BAKUFANELEKILE UKUFUMANA IINKONZO.