O'zaro bog'liqlik va Forex investitsiyalari

O'zaro bog'liqlik va Forex mablag'lari sarmoyalarini kiritmasdan oldin yaxshi tushunilishi kerak. "Korrelyatsiya" atamasi ikkita Forex mablag'lari sarmoyalari o'rtasidagi munosabatlarni tavsiflash uchun ishlatiladi. Korrelyatsiya investitsiyalarning bir-biri bilan qanday bog'liqligini aniqlaydi. Korrelyatsiya korrelyatsiya koeffitsientini hisoblash yo'li bilan o'lchanadi. Korrelyatsiya koeffitsienti har doim -1.0 dan +1.0 gacha bo'ladi. Agar korrelyatsiya koeffitsienti manfiy son bo'lsa, ikkita investitsiya o'rtasidagi munosabatlar salbiy; ya'ni bitta investitsiya yuqoriga ko'tarilsa, boshqa investitsiya pastga siljiydi. Ijobiy korrelyatsiya koeffitsienti - investitsiyalar bir xil yo'nalishda harakat qiladigan ijobiy son. Agar korrelyatsiya koeffitsienti nolga teng bo'lsa, demak, bu ikki investitsiya o'zaro bog'liq emas va investor ularni vaqt o'tishi bilan birga harakat qilmasligini kutishi mumkin. Ideal holda va investorlar portfeli iloji boricha nolga yaqin korrelyatsiya koeffitsientiga ega bo'lishi kerak. Forex investitsiya fondlari odatda boshqa investitsiyalar bilan taqqoslaganda nolga juda yaqin bo'lgan korrelyatsiya koeffitsientiga ega bo'ladi.

KO'PROQ MA'LUMOTLARNI OLING

to'ldiring mening onlayn shakli.

O'zingizning fikringizni ayting