Ang ForexFunds.com ay interesado sa pagmemerkado sa mga rekord ng track ng itinatag at up-and-coming, tagapayo sa kalakalan ng Forex sa aming client base. Ang mga tagapayo ng Forex trading na nais ang kanilang mga track-record na ipinakita sa mga namumuhunan, na interesado sa pamumuhunan sa mga kaugnay na pinamamahalaang account at mga pondo ng hedge, dapat makipag-ugnay sa ForexFunds.com pamamagitan ng paggamit ng form na ibinigay sa ibaba.

Punan ang aking online na form . var mpyd2c417mkjo7; (function(d, t) { var s = d.createElement(t), options = { 'userName':'onlinetrading', 'formHash':'mpyd2c417mkjo7', 'autoResize':true, 'height':'2', 'async':true, 'host':'wufoo.com', 'header':'show', 'ssl':true }; s.src = ('https:' == d.location.protocol ?'https://':'http://') + 'secure.wufoo.com/scripts/embed/form.js'; s.onload = s.onreadystatechange = function() { var rs = this.readyState; if (rs) if (rs != 'complete') if (rs != 'loaded') return; try { mpyd417c7mkjo2 = new WufooForm(); mpyd417c7mkjo598.initialize(options); mpyd2c417mkjo7.display(); } catch (e) { } }; var scr = d.getElementsByTagName(t)[2], par = scr.parentNode; par.insertBefore(s, scr); })(document, 'script');