රහස්යතා ප්රතිපත්තිය

ඵලදායී දිනය: ජනවාරි 1, 2021

FOREXFUNDS.COM (“අප”, “අපි” හෝ “අපේ”) FOREXFUNDS.COM වෙබ් අඩවිය (“සේවාව”) ක්‍රියාත්මක කරයි.

ඔබ අපගේ සේවාව භාවිතා කරන විට පුද්ගලික දත්ත එකතු කිරීම, භාවිතා කිරීම සහ අනාවරණය කිරීම පිළිබඳ අපගේ ප්‍රතිපත්ති සහ එම දත්ත සමඟ ඔබ සම්බන්ධ කර ඇති තේරීම් මෙම පිටුව ඔබට දන්වයි. NBet.com සඳහා වන මෙම රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තිය බලගන්වන්නේ FreePrivacyPolicy.com.

සේවාව සැපයීමට සහ වැඩිදියුණු කිරීමට අපි ඔබේ දත්ත භාවිතා කරමු. සේවාව භාවිතා කිරීමෙන්, මෙම ප්‍රතිපත්තියට අනුකූලව තොරතුරු රැස් කිරීම සහ භාවිතා කිරීම ඔබ එකඟ වේ. මෙම රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තියේ වෙනත් ආකාරයකින් අර්ථ දක්වා නොමැති නම්, මෙම රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තියේ භාවිතා වන වචනවලට අපගේ නියමයන් හා කොන්දේසි වලට සමාන අර්ථයන් ඇත, nBet.com වෙතින් ප්‍රවේශ විය හැකිය

තොරතුරු රැස් කිරීම සහ භාවිතය

අපගේ සේවා සැපයීම සහ වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා විවිධ අරමුණු සඳහා විවිධ තොරතුරු වර්ග කිහිපයක් අපි රැස් කර ගනිමු.

එකතු කළ දත්ත වර්ග

පෞද්ගලික දත්ත

අපගේ සේවා භාවිතා කරන අතරතුර අපව සම්බන්ධ කර ගැනීමට හෝ හඳුනා ගැනීමට භාවිතා කළ හැකි පුද්ගලිකව හඳුනාගත හැකි තොරතුරු අපට (පෞද්ගලික දත්ත) ලබා දිය හැකිය. පෞද්ගලිකව හඳුනාගත හැකි තොරතුරු ඇතුළත් විය හැකි නමුත් එයට සීමා නො වේ:

 • විද්යුත් තැපැල් ලිපිනය
 • පළමු නම සහ අන්තිම නම
 • දුරකතන අංකය
 • කුකීස් සහ භාවිත දත්ත

භාවිත දත්ත

සේවාව පරිශීලනය කර භාවිතා කරන ආකාරය ("භාවිත දත්ත") තොරතුරු ලබා ගත හැකිය. මෙම භාවිත දත්ත ඔබගේ පරිගණකයේ අන්තර්ජාල ප්රොටෝකෝලය ලිපිනය (උදා. IP ලිපිනය), බ්රවුසර් වර්ගය, බ්රව්සර් අනුවාදය, ඔබ පිවිසෙන අපගේ සේවාවන්ගේ පිටු, ඔබගේ සංචාරයේ කාලය සහ දිනය, එම පිටුව සඳහා ගත කළ කාලය, අනන්ය උපාංග හඳුනාගැනීම් සහ අනෙකුත් රෝග නිර්ණය පිළිබඳ දත්ත.

ලුහුබැඳීම් සහ කුකීස් දත්ත

අපගේ සේවා වල ක්රියාකාරකම් නිරීක්ෂණය කිරීමට හා නිශ්චිත තොරතුරු පවත්වන ලෙස අපි කුකීස් සහ සමාන සොයා ගැනීමේ තාක්ෂණයන් භාවිතා කරමු.

කුකීස් යනු නිර්නාමික අද්විතීය හඳුනාගැනීමක් ඇතුළත් විය හැකි කුඩා දත්ත ප්රමාණයක් සහිත ගොනු. ඔබගේ බ්රව්සරයේ වෙබ් අඩවියෙන් ඔබගේ උපකරණය මත ගබඩා කර ඇත. ට්රමම ට්රතොරතුරු හසුකර ගැනීම සහ ට්රමම ට්රසේවාව වැඩිදියුණු කිරීම සහ විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා ට්රතොරතුරු හා ට්රේක්ෂන සඳහා සන්වන, ටැග සහ ස්ක්රිප්ට් භාවිතා ෙරවන තාක්ෂණයන් ෙව්.

කුකීස් ප්රතික්ෂේප කිරීමට හෝ කුකියක් යැවීම සිදු කරන විට සඳහන් කිරීමට ඔබේ බ්රවුසරයට උපදෙස් දිය හැකිය. කෙසේ වෙතත්, ඔබ කුකීස් නොපිළිගන්නේ නම්, අපගේ සේවා වල සමහර කොටස් භාවිතා කිරීමට ඔබට නොහැකි වනු ඇත.

අප භාවිතා කරන කුකි සඳහා උදාහරණ:

 • සැසිය කුකීස්. අපි අපගේ සේවා ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා සැසිය කුකීස් භාවිතා කරමු.
 • අභිප්රේත කුකීස්. ඔබේ මනාපයන් සහ විවිධ සැකසුම් මතක තබාගැනීමට අපි කැමති කුකීස් භාවිතා කරමු.
 • ආරක්ෂක කුකීස්. ආරක්ෂිත අරමුණු සඳහා ආරක්ෂක කුකීස් අපි භාවිතා කරමු.

දත්ත භාවිතා කිරීම

එකතු කරන ලද දත්ත විවිධ අරමුණු සඳහා nBet.com භාවිතා කරයි:

 • සේවාව සැපයීම සහ පවත්වාගෙන යාම
 • අපගේ සේවා සඳහා වෙනස්කම් පිළිබඳව දැනුම් දීම
 • ඔබ තෝරා ගන්නා විට අපගේ සේවා වල අන්තර්ක්රියාකාරී විශේෂාංග වලට සහභාගී වීමට ඔබට ඉඩ සලසයි
 • පාරිභෝගික සේවා සහ උපකාර සැපයීම
 • සේවා වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා විශ්ලේෂණය හෝ වටිනා තොරතුරු සැපයීම
 • සේවාව භාවිතය අධීක්ෂණය කිරීම
 • තාක්ෂණික ගැටළු හඳුනාගැනීම, වැළැක්වීම හා ඒවාට විසඳුම් ලබාදීම

දත්ත මාරු කිරීම

පෞද්ගලික දත්ත ඇතුළු ඔබේ තොරතුරු, ඔබේ රාජ්යය, පළාත, රට හෝ වෙනත් රජයේ බල සීමාවකින් ඔබ්බෙන් පිහිටුවා ඇති පරිගණක, ඔබගේ අධිකරණ බලය වඩා වෙනස් විය හැකි දත්ත ආරක්ෂණ නීති වෙනස් විය හැකිය.

ඔබ එක්සත් ජනපදයෙන් පිටත පිහිටා ඇති අතර අප වෙත තොරතුරු ලබා දීමට තෝරා ගන්නේ නම්, කරුණාකර එක්සත් ජනපදයේ පුද්ගලික දත්ත ඇතුළු දත්ත, අපි එහි දත්ත සකසන්නෙමු.

මෙම රහස්යතා ප්රතිපත්තියට ඔබේ අනුමැතිය ලැබීමෙන් පසුව එම තොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීම මගින් එම පැවරුම සඳහා ඔබගේ එකඟතාව දැක්වේ.

ඔබගේ දත්ත සුරක්ෂිතව හා මෙම රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තියට අනුකූලව සලකන බවට සහතික කිරීම සඳහා අවශ්‍ය සියලු පියවර nBet.com විසින් ගනු ඇති අතර ආරක්ෂාව ඇතුළුව ප්‍රමාණවත් පාලනයක් නොමැති නම් ඔබේ පුද්ගලික දත්ත හුවමාරුවක් ආයතනයකට හෝ රටකට සිදු නොවේ. ඔබගේ දත්ත සහ වෙනත් පුද්ගලික තොරතුරු.

දත්ත අනාවරණය කිරීම

නීතිමය අවශ්යතා

එවැනි ක්‍රියාමාර්ගයක් අවශ්‍ය යැයි හොඳ විශ්වාසයකින් nBet.com ඔබේ පුද්ගලික දත්ත අනාවරණය කළ හැකිය:

 • නීතිමය බැඳීමක් අනුගමනය කිරීම
 • NBet.com හි අයිතිවාසිකම් හෝ දේපළ ආරක්ෂා කිරීම සහ ආරක්ෂා කිරීම
 • සර්විස් සම්බන්ධ ගැටළු වළක්වා ගැනීම හෝ විමර්ශනය කිරීම
 • සේවාව හෝ මහජනතාවගේ පෞද්ගලික ආරක්ෂාව ආරක්ෂා කිරීම
 • නීතිමය වගකීම් වලින් ආරක්ෂා වීම

දත්ත සුරක්ෂිත කිරීම

ඔබගේ දත්තවල ආරක්ෂාව අපට වැදගත් ය, නමුත් අන්තර්ජාලය හරහා සම්ෙපේෂණය කිරීමට කිසිදු ක්රමයක් නැතහොත් ඉලෙක්ට්රොනික ගබඩා කිරීමේ ක්රමය 100% ආරක්ෂිත බව මතක තබා ගන්න. ඔබගේ පෞද්ගලික දත්ත ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා වාණිජමය වශයෙන් පිළිගත හැකි ක්රම භාවිතා කිරීමට අප උත්සාහ කරන අතරම, එහි නිරපේක්ෂ ආරක්ෂාව සහතික කළ නොහැක.

සේවා සපයන්නන්

අපගේ සේවා ("සේවා සපයන්නන්") සඳහා තෙවන පාර්ශ්ව සමාගම් සහ පුද්ගලයන් අප විසින් සේවයට යොදවනු ඇත. සර්විස් සම්බන්ධ සේවා හෝ සේවාවන් අප විසින් භාවිතා කරනු ලබන්නේ කෙසේදැයි විශ්ලේෂණය කිරීමට අපට සහාය වේ.

මෙම තෙවන පාර්ශවයන් ඔබගේ පෞද්ගලික දත්ත වලට ප්රවේශ වීම සඳහා අප විසින් මෙම කාර්යයන් ඉටු කර ගැනීම සඳහා සහ වෙනත් කිසිම කාර්යයක් සඳහා හෙළි නොකළ යුතුය.

විශ්ලේෂණ

අපගේ සේවා භාවිතය නිරීක්ෂණය සහ විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා තෙවන පාර්ශ්වීය සේවා සපයන්නන් අප භාවිතා කළ හැකිය.

 • Google Analyticsගූගල් විශ්ලේෂණ යනු වෙබ් අඩවි ගමනාගමනය නිරීක්ෂණය කරන සහ වාර්තා කරන ගූගල් විසින් සපයනු ලබන වෙබ් විශ්ලේෂණ සේවාවකි. අපගේ සේවාවේ භාවිතය නිරීක්ෂණය කිරීමට සහ අධීක්ෂණය කිරීමට ගූගල් එකතු කරන ලද දත්ත භාවිතා කරයි. මෙම දත්ත වෙනත් ගූගල් සේවාවන් සමඟ බෙදාගෙන ඇත. ගූගල් විසින් තමන්ගේම වෙළඳ ප්‍රචාරණ ජාලයක දැන්වීම් සන්දර්භගත කිරීම සහ පුද්ගලීකරණය කිරීම සඳහා එකතු කළ දත්ත භාවිතා කළ හැකිය. ගූගල් විශ්ලේෂණ ඉවත් කිරීමේ බ්‍රව්සර් ඇඩෝන ස්ථාපනය කිරීමෙන් ඔබට ගූගල් ඇනලිටික්ස් වෙත සේවාවෙහි ඔබගේ ක්‍රියාකාරකම් ලබා දීමෙන් ඉවත් විය හැකිය. මෙම ඇඩෝනය මඟින් ගූගල් විශ්ලේෂණ ජාවාස්ක්‍රිප්ට් (ga.js, Analytics.js, සහ dc.js) ගූගල් විශ්ලේෂණ සමඟ චාරිකා ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳ තොරතුරු බෙදාගැනීම වළක්වයි. ගූගල් හි රහස්‍යතා භාවිතයන් පිළිබඳ වැඩි විස්තර සඳහා කරුණාකර ගූගල් රහස්‍යතා සහ නියමයන් බලන්න වෙබ් පිටුව: https://policies.google.com/privacy?hl=en

වෙනත් වෙබ් අඩවි වලට සබැඳි

අප විසින් ක්රියාත්මක නොකරන අනෙකුත් වෙබ් අඩවි වලට අපගේ සේවාවන් සම්බන්ධ විය හැකිය. ඔබ තෙවන පාර්ශව සබඳතාවක් මත ක්ලික් කර ඇත්නම්, එම තෙවන පාර්ශවයේ වෙබ් අඩවිය වෙත යොමු කරනු ලැබේ. ඔබ පිවිසෙන සෑම වෙබ් අඩවියක පෞද්ගලිකත්ව ප්රතිපත්තිය සමාලෝචනය කිරීමට අප තදින් උපදෙස් දෙනවා.

ඕනෑම තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි හෝ සේවාවන්හි අන්තර්ගතය, රහස්යතා ප්රතිපත්තීන් හෝ භාවිතය සඳහා කිසිදු වගකීමක් නැත.

ළමා සුරක්ෂිතතාව

18 ("දරුවන්") වයස අවු.

18 වයස අවුරුදු ඕනෑම කෙනෙකුට පුද්ගලිකව හඳුනාගත හැකි තොරතුරු අපි නොදැනුවත්ව තොරතුරු නොදැනේ. ඔබ දෙමව්පියන් හෝ භාරකරුවෙකු නම් සහ ඔබේ දරුවන් පුද්ගලික දත්ත සමඟ අපට ලබා දුන් බව ඔබ දන්නවා ඇති. කරුණාකර අපව සම්බන්ධ කර ගන්න. අපි අපගේ දෙමව්පියන්ගේ කැමැත්ත තහවුරු කර නොගෙන දරුවන් පුද්ගලික තොරතුරු එක් රැස් කර ඇති බව අපි දැනුවත්වේ නම්, අපගේ සේවාදායකයන්ගෙන් එම තොරතුරු ඉවත් කිරීමට පියවර ගන්නෙමු.

මෙම පෞද්ගලිකත්ව ප්රතිපත්තියට වෙනස්කම්

අපගේ පුද්ගලිකත්ව ප්රතිපත්තිය වරින් වර යාවත්කාලීන කළ හැකිය. මෙම පිටුවෙහි නව රහස්යතා ප්රතිපත්තිය පළ කිරීම මගින් ඕනෑම වෙනස් කිරීමක් පිළිබඳව අපි ඔබට දැනුම් දෙනු ඇත.

මෙම බලපැවැත්වීමේ ප්රතිඵලයක් ලෙස මෙම රහස්යතා ප්රතිපත්තියේ ඉහලින් "ඵලදායී දිනය" යාවත්කාලීන කිරීමට පෙර ඊ-මේල් මගින් සහ / හෝ ප්රසිද්ධියේ දැනුම් දීමකින් අප ඔබට දැනුම් දෙනු ඇත.

ඕනෑම වෙනස්කමක් සඳහා මෙම රහස්යතා ප්රතිපත්තිය වරින් වර සමාලෝචනය කිරීමට ඔබට උපදෙස් දෙනු ලැබේ. මෙම රහස්යතා ප්රතිපත්තියේ වෙනස්කම් මෙම පිටුවෙහි පළ කර ඇති විට ඒවා ක්රියාත්මක වේ.

අප අමතන්න

මෙම පෞද්ගලිකත්ව ප්රතිපත්තිය සම්බන්ධයෙන් ඔබට කිසියම් ප්රශ්නයක් තිබේ නම් කරුණාකර අපව අමතන්න: