Algemene Voorwaarden

Servicetermijn ("Voorwaarden")

Laatst bijgewerkt op: December 27, 2014
Lees deze Servicevoorwaarden ("Voorwaarden", "Servicevoorwaarden") zorgvuldig door voordat u de www.ForexFunds.com-website (de "Service") gebruikt die wordt beheerd door ForexFunds.com ("ons", "wij" of "onze" “).

Uw toegang tot en gebruik van de Service is afhankelijk van uw acceptatie van en naleving van deze voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang krijgen tot de Service of gebruiken.

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service gaat u akkoord met deze voorwaarden te zijn gebonden. Als u het niet eens bent met een deel van de voorwaarden, dan heeft u mogelijk geen toegang tot de Service.
Links naar andere websites
Onze Service kan links bevatten naar websites van derden of diensten die niet het eigendom zijn van of beheerd worden door ForexFunds.com.

ForexFunds.com heeft geen controle over, en neemt geen verantwoordelijkheid voor, de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. U erkent en gaat ermee akkoord dat ForexFunds.com niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten beschikbaar op of via dergelijke websites of services.

Wij raden u aan de voorwaarden en privacy beleid van derden websites of diensten die u bezoekt.

Beëindiging
Wij kunnen de toegang tot onze Service onmiddellijk zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid om welke reden dan ook beëindigen of opschorten, met inbegrip van, zonder beperking, als u de Algemene Voorwaarden schendt.

Alle bepalingen van de Voorwaarden die naar hun aard na beëindiging van kracht blijven, blijven van kracht na beëindiging, inclusief maar niet beperkt tot eigendomsbepalingen, garantieaanspraken, aansprakelijkheid en aansprakelijkheidsbeperkingen.
Toepasselijk recht
Deze Voorwaarden zullen worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van New Jersey, Verenigde Staten, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.

Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze Voorwaarden af ​​te dwingen, wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van die rechten. Als enige bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard door een rechtbank, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Service en vervangen alle vorige overeenkomsten die we zouden hebben tussen ons met betrekking tot de Service en vervangen deze.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor, op eigen voorwaarde, deze voorwaarden te wijzigen of te vervangen op elk moment. Als een revisie materiaal is, zullen we proberen om ten minste 30 dagen op te geven voordat er nieuwe voorwaarden worden ingevoerd. Wat een materiële verandering vormt, wordt naar onze eigen goeddunken bepaald.

Door door te gaan met de toegang tot of gebruik van onze Service nadat deze wijzigingen van kracht zijn, gaat u akkoord met de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, stop dan met gebruik van de Service.

Gemaakt met toestemming van de Terms of Service-generator TermsFeed.com (http://termsfeed.com/).

Contact
Als u nog vragen heeft over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op.

Information@ForexFunds.com