Wat is het verschil tussen een hedgefonds en een beheerd account

Een hedgefonds wordt gedefinieerd als een agressief beheerde verzameling beleggingen die geavanceerde beleggingsmethoden zoals gearing, long-, short- en derivatenposities op de binnenlandse en wereldwijde marktplaatsen gebruikt met het doel om een ​​hoog rendement te genereren (in absolute zin of meer dan een specifieke sectorbenchmark).

Een hedgefonds is een particulier investeringspartnerschap, in de vorm van een bedrijf, dat openstaat voor een beperkt aantal investeerders. Het bedrijf geeft bijna altijd een substantiële minimale investering op. Mogelijkheden binnen hedgefondsen kunnen illiquide zijn, omdat ze vaak eisen dat beleggers hun kapitaal minimaal twaalf maanden in het fonds houden.